مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا هم اکنون
  دیپلم it
  گرایش it / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  نساجی بروجرد
  مالی و حسابداری/ مدیر فروشگاه ها

  توضیحات: بالا بردن سطح فروش تمام فروشگاهها
  آموزش پرسنل فروش

https://.com