مختصری از من

حقیر (عقیل انصاری) با توجه سوابق و فعالیت های خود درگذشته بسیار علاقه مند هستم تا تجارب ناچیز خود را برای شکوفایی هرچه بیشتر تیم در حال پیشرفت و توسعه ی شما به اشتراک گذاشته تا زمینه ی آن را فراهم آوریم که در بستر همکاری صمیمانه و کار گروهی و با ایجاد خلاقیت و نوآوری در کار که بدون شک با تلاش و روحیه ی مضاعف برای خدمت در میهن اسلامی ما به وجود می آید، به یاری پروردگار زمینه ساز موفقیت های روزافزون برای این آب و خاک باشیم.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی حقوق
  گرایش عمومی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر
 • 1385 تا 1389
  فوق دیپلم کامپیوتر
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان / معدل 12

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  هفته نامه شرتو
  خبرنگار
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  خبرگزاری فارس
  خبرنگار
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  مجله سرگرمی ماهانه
  خبرنگار
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  هفته نامه یادگاری
  خبرنگار
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  روزنامه کارون
  خبرنگار
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی-دفتر آبادان
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ مسوول روابط عمومی و کمیته اطلاع رسانی
 • شهریور ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  مجله رسانه پویا
  خبرنگار و عکاس خبری-نماینده مجله در آبادان
 • مرداد ۱۳۸۲ تا هم اکنون
  هفته نامه اروند
  خبرنگار و عکاس خبری

  توضیحات: مقام سوم گزارش در نخستین جشنواره مطبوعات شهری

 • فروردین ۱۳۸۰ تا هم اکنون
  هفته نامه نخل
  خبرنگار و عکاس خبری

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مشارکت در انجام امور فرهنگی، هنری و همچنین ایجاد خلاقیت و نوآوری در سیستم با توجه و تأکید بر کارگروهی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • روزنامه نگاری و روابط عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه های مرتبط آموزشی(اداری)
 • برنامه ریزی آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه های مرتبط (اداری)
 • مدیریت آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه های مرتبط(اداری)
 • استانداردهای آموزش
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه های مرتبط(اداری)
 • مدیریت آموزشی ISO 10015
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه های مرتبط(اداری)
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه های مرتبط(اداری)

ابزار و نرم افزار

 • اتوماسیون اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه های مرتبط(اداری و غیر اداری)
 • سخت افزار کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه های مرتبط
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • توانایی انجام مکاتبات اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مدیریت آموزش جام آرنگ
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه های مرتبط(اداری)
 • رفتار سازمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه مرتبط
 • عربی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • روزنامه نگاری و روابط عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه های مرتبط آموزشی(اداری)
 • برنامه ریزی آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه های مرتبط (اداری)
 • مدیریت آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه های مرتبط(اداری)
 • استانداردهای آموزش
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه های مرتبط(اداری)
 • مدیریت آموزشی ISO 10015
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه های مرتبط(اداری)
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه های مرتبط(اداری)
https://.com