مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

  • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
  • خلاقیت و نوآوری
  • رهبری
https://.com