مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1394
    کارشناسی مهندسی نفت
    گرایش حفاری و استخراج /دانشگاه دانشگاه ازاد گچساران / معدل 14.99
https://.com