مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران - عمران /دانشگاه آزاد / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۴
  تاکسیرانی
  کارمند

  توضیحات: مفتخر به دریافت لوح تقدیر کارمند نمونه

پروژه ها

 • 1394
  مجتمع مسکونی
  مهندس ناظر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • رایانه
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • متره و برآورد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اکسل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows Server 2012 Installing and Configuring
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PAGA, SDH systems, CCTV
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ISMS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETABS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Team Viewer
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • رایانه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com