مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی / معدل 15.8

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  بازرسی و حسابرسی استان قدس
  مالی و حسابداری/ حسابرس

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com