مختصری از من

من یک دانشجو ام!!!

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش مهندسی مکانیک /دانشگاه آزاد تهران جنوب / معدل 16.8
 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش مکانیک /دانشگاه تهران جنوب / معدل 16.8
 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش مکانیک /دانشگاه آزاد تهران جنوب / معدل 11

افتخارات

 • 1395

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک: Advance
 • زبان انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Matlab
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک: Upper intermediate
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک: Advance
 • زبان انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com