مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1389
  کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامي
  گرایش مالي /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 16.42

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شركت فاليز پژوهش پارس
  مالی و حسابداری/ معاون مدير مالي
 • بهمن ۱۳۹۲ تا دی ۱۳۹۵
  شركت دقيق دز آب
  مالی و حسابداری/ مسئول مالي
 • تیر ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۱
  شركت باني چاو ايرانيان در عراق
  مالی و حسابداری/ مدير مالي
 • اردیبهشت ۱۳۸۷ تا تیر ۱۳۹۱
  شركت ايستك نوش
  مالی و حسابداری/ حسابدار

ابزار و نرم افزار

 • مالیران
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اخوان محاسب
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • همكاران سيستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداري نوين
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • عربی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com