مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی حقوق
  /دانشگاه علم و فرهنگ

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  توی توی
  بازاریابی و فروش/ سوپروایزر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  فعالیت در کانون فرهنگی آموزش قلمچی به عنوان پشتیبان

افتخارات

 • 1393
  دوره مقدماتی آموزش خبرنگاری و خبر نویسی علمی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • رهبری
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com