مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت مالی
  گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک /دانشگاه شهیداشرفی اصفهانی / معدل 18
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مدیریت
  گرایش دولتی /دانشگاه پیام نور رامسر / معدل 13.4
 • 1383 تا 1384
  دیپلم ریاضی و فیزیک
  / معدل 17.3

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: Icdl1,2
https://.com