مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی معماری
  /دانشگاه علاالدوله سمنانی گرمسار / معدل 17.64

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۵
  شرکت پردیس چاپگر باران
  کارشناس فروش

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  دریافت گواهینامه ثبت مقاله "حفظ هویت شهری در بهسازی بافت های فرسوده" از همایش ملي معماری و شهرسازی ايراني - اسلامي

پروژه ها

 • 1394
  ساخت سازه های ماکارانی (کارگاه باتیس)

افتخارات

 • 1393
  ثبت مقاله "حفظ هویت شهری در بهسازی بافت های فرسوده" همایش ملي معماری و شهرسازی ايراني - اسلامي

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نرم افزار Auto Cad
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه مهارت از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
 • نرم افزار هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار Revit
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار Auto Cad
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه مهارت از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
 • نرم افزار هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار Revit
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com