مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1377 تا 1386
  دیپلم حسابداری

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۵
  دفتر حسابرسی
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • خرداد ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۳
  آژانس مسافرتی سفربال
  مالی و حسابداری/ حسابدار

دانش تخصصی

 • کامپوتر- نرم افزارهای حسابداری،بیمه ،مالیات،حقوق دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپوتر- نرم افزارهای حسابداری،بیمه ،مالیات،حقوق دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com