مختصری از من

خلاق با روحیه بالا و انجام کارهای سخت و غیر ممکن

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۸۸ تا آذر ۱۳۹۵
  صنایع تولیدی اصفهان مقدم
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش

  توضیحات: کارشناس فروش در قسمت محصولات مصرفی پزشکی و فروشگاهی تجهیرات

 • اردیبهشت ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۳۸۷
  خانه شناگران
  مسئول دفتر/ مدیریت مجموعه ورزشی علوی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • اصول بازاریابی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار فروش همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت بازاریابی و فروش
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اصول بازاریابی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار فروش همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت بازاریابی و فروش
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com