مختصری از من

انجام 5 پروژه در سطح ملی
توانایی در مدیریت راهبردی
توانایی در توسعه کسب و کار

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  دکتری مهندسی صنایع
  گرایش آینده پژوهی /دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) / معدل 18
 • 1389 تا 1391
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش آینده پژوهی /دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) / معدل 18
 • 1384 تا 1389
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تحلیل سیستم ها /دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی / معدل 17

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  موسسه مطالعات بين المللي انرژي
  مهندسی صنایع/ مجري طرح دورنماي انرژي كشور
 • خرداد ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  گروه صنعتی گداختار
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مشاور امور توسعه راهبردی و تجاری

  توضیحات: طراحی سند راهبردی توسعه بازار گروه صنعتی گداختار

 • فروردین ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۵
  پژوهشگاه نیرو
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیر پروژه

  توضیحات: طراحی نقشه راه سیاست گذاری تعرفه برق
  کارفرمای پروژه وزارت نیرو بوده است که کار در پزوهشگاه نیرو تعریف شده بود.

 • تیر ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۴
  سازمان اقتصادی کوثر
  مهندسی صنایع/ مشاور پروژه اجرایی سند راهبردی

  توضیحات: مشاوره سند راهبردی سازمان اقتصادی کوثر جهت بازبینی و توسعه سند

 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۳
  انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ مدیر پروژه طراحی نظام ارزیابی پایداری در ساختمان

  توضیحات: طراحی استاندارد ارزیابی پایداری بنا در انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران

 • خرداد ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳
  شرکت گنج آفرینان ایرانیان
  مهندسی صنایع/ مدیر برنامه ریزی و کنترل
 • تیر ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۲
  وزارت علوم
  مهندسی صنایع/ مدیر پروژه رصدخانه ملی فناوری

  توضیحات: مدیر پروژه طراحی ساختاری رصد خانه علم و فناوری
  این پروژه توسط 60 نفر نیروی انسانی در دانشگاه امیرکبیر صورت گرفت که اینجانب مدیر این طرح بودم.

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  برگزاری کارگاه آموزشی باعنوان آینده در برنامه ریزی و بودجه، وزارت نفت، مرکز آموزش نفت اصفهان
 • 1395
  برگزاری کارگاه آموزشی باعنوان آینده در برنامه ریزی و بودجه، وزارت نفت، مرکز آموزش نفت اصفهان
 • 1395
  1. برگزاری کارگاه¬ آموزشی باعنوان آینده در برنامه ریزی و بودجه، وزارت نفت، مرکز آموزش نفت اصفهان، سال 1395 2. برگزاری کارگاه¬ آموزشی باعنوان آینده پژوهی فناوری، مطالعه موردی بالادستی نفت در وزارت نفت، ساختمان مرکزی وزارت نفت، سال 1395 3. برگزاری کارگاه¬ آموزشی باعنوان آینده پژوهی و سیاست گذاری در حوزه توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در وزارت نفت، مرکز آموزشی محمود آباد وزارت نفت، سال 1395 4. برگزاری کارگاه¬ آموزشی باعنوان تکنیک¬های سناریونویسی مطالعه موردی انرژی در دانشگاه صنعتی شریف تهران، سال 1393 و 1394 5. برگزاری کارگاه¬ آموزشی باعنوان روش های کمّی آینده¬پژوهی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی¬تکنیک) تهران، سال 1393
 • 1395
  نتنینی
 • 1395
  برگزاری کارگاه آموزشی باعنوان آینده در برنامه ریزی و بودجه، وزارت نفت، مرکز آموزش نفت اصفهان

افتخارات

 • 1395
  برگزاری کارگاه آموزشی باعنوان آینده در برنامه ریزی و بودجه، وزارت نفت، مرکز آموزش نفت اصفهان
 • 1395
  1. برگزاری کارگاه¬ آموزشی باعنوان آینده در برنامه ریزی و بودجه، وزارت نفت، مرکز آموزش نفت اصفهان، سال 1395
  2. برگزاری کارگاه¬ آموزشی باعنوان آینده پژوهی فناوری، مطالعه موردی بالادستی نفت در وزارت نفت، ساختمان مرکزی وزارت نفت، سال 1395
  3. برگزاری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری

دانش تخصصی

 • مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت عملکرد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آماری SPSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • داده کاوی (Data Mining)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategic management (مدیریت استراتژیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم‌ های پشتیبان تصمیم (DSS)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing Management (مدیریت بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • محیط برنامه نویسی دلفی (Delphi)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • پژوهش عملیاتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Business Strategy (استراتژی کسب و کار)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی صنایع
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • داده کاوی (Data Mining)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت استراتژی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategic management (مدیریت استراتژیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: MCHE
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک: استانبولی
دانش تخصصی
 • مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت عملکرد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آماری SPSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • داده کاوی (Data Mining)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategic management (مدیریت استراتژیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم‌ های پشتیبان تصمیم (DSS)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing Management (مدیریت بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • محیط برنامه نویسی دلفی (Delphi)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • پژوهش عملیاتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Business Strategy (استراتژی کسب و کار)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی صنایع
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com