مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه پیام نور مرکز یزد / معدل 15.52

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  زیرساخت
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ پشتیبانی سایت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com