مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1387
  کارشناسی اقتصاد
  گرایش بازرگانی /دانشگاه آزاد تهران مرکز

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت پیماب
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • بهمن ۱۳۸۹ تا بهمن ۱۳۹۲
  شرکت ستارگان عصر تجارت
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی
 • بهمن ۱۳۸۷ تا بهمن ۱۳۸۸
  تلکا هونام پارس
  مالی و حسابداری/ حسابدار ارشد
 • فروردین ۱۳۸۳ تا فروردین ۱۳۸۸
  شرکت پی نماد
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کایه امور مربوط به دارایی . تامین اجتماعی و ارزش افزوده
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حقوق و دستمزد همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کایه امور مربوط به دارایی . تامین اجتماعی و ارزش افزوده
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com