مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد حقوق
  گرایش جزا و جرم شناسی /دانشگاه خوراسگان

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲
  دفتر اسناد رسمی
  حقوق/ منشی حقوقی

  توضیحات: به صورت موقت جهت آشنایی

دانش تخصصی

 • مهارت های ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
دانش تخصصی
 • مهارت های ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
https://.com