مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1386 تا 1389
    کارشناسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اراک / معدل 1499

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com