مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
  گرایش اقتصاد نظری /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 17.5

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  بیمه سامان
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱
  موسسه عصر قلم
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش
 • فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۸۹
  شهرداری منطقه 5
  کارشناس

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com