مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • پیکربندی و عیب یابی شبکه های کامپیوتری
  60% Complete
  عنوان مدرک: کاردانی

ابزار و نرم افزار

 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: کاردانی.به کارشناسی

زبان

 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • پیکربندی و عیب یابی شبکه های کامپیوتری
  60% Complete
  عنوان مدرک: کاردانی
https://.com