مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا هم اکنون
  دیپلم تجربی
  گرایش تجربی / معدل 19

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  کتابفروشی
  بازاریابی و فروش/ مغازه داری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1382

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم زبان
دانش تخصصی
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم
https://.com