مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت مالی
  /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 17.9
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مدیریت صنعتی
  /دانشگاه گیلان / معدل 18.83

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  همکاران سیستم
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ کارشناس سیستم های عملیاتی

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com