مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1394
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالیاتی /دانشگاه علمی کاربردی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴
  موسسه حسابرسی نواوران
  مالی و حسابداری/ حسابرس

ابزار و نرم افزار

 • مسلط به نرم افزار هلو ، اکسل ، تحریر دفاتر ، سند رسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com