مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسي شيمي
  گرایش پديده هاي انتقال /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب / معدل 17
 • 1388 تا 1394
  کارشناسی مهندسي شيمي
  گرایش صنايع گاز /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان / معدل 16.98

پروژه ها

 • 1395
  تخمين دماي تشكيل هيدرات ها در حين استفاده از بازدارنده هاي مختلف توسط شبكه هاي عصبي مصنوعي
  درحال انجام پروژه دوره كارشناسي ارشد
 • 1394
  فوايد و مضرات انرژي هاي تجديد پذير
  پروژه دوره كارشناسي

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • تأتر و ورزش هاي گروهي

ابزار و نرم افزار

 • HYSYS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com