مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1392
    کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
    گرایش معماری سیستم های کامپیوتری /دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات آذربایجان شرقی

پروژه ها

  • 1395
    Optimize the Number of Super Node in Heterogeneous Wireless Sensor Network: Cuckoo Search Algorithm
https://.com