مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1396
  کارشناسی مهندسی شهرسازی
  گرایش مدیریت شهری /دانشگاه پیام نور مشهد / معدل 17

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار آفیس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوکد
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • اینترنت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com