مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا هم اکنون
  دکتری مهندسی کشاورزی
  گرایش تغذیه دلم /دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و نحقیقات تهران / معدل 17
 • 1385 تا 1388
  کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
  گرایش گرایش علوم دامی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد قایمشهر / معدل 18
 • 1380 تا 1384
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش علوم دامی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد قایمشهر / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۳
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
  حق التدریسی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  Molecular Biological Detection of Anaerobic Gut Fungi (Neocallimastigales) in ruminants ” have been accepted and the editorial board agrees to publish your paper in the . forthcoming issue of Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences Volume 3 [11] 2014 {A Monthly Refereed International Journal of Environment, Pharmacology and Life Sciences} [Official Publication of Academy for Environment and Life Sciences, INDIA]
 • 1392
  تدریس به صورت حق التدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
 • 1392
  تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
 • 1391
  دوره کارآموزی تکنیک های ملکولی مهندسی ژنتیک شامل استخراج اسیدهای نوکلئیک، ژل الکتروفورز، طراحی پرایمر، آشنایی با مبانی PCR, RT-PCR، کلونینگ مولکولی و انتقال ژن به باکتری مرکز رشد فناوری های دارویی ، پیشگامان انتقال ژن، دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • 1388
  The electrophoresis study of the true protein of wheat bran treated with Neorospora sitophila Fungus - Researcher THE NATIONAL RESEARCH & DEVELOPMENT INSTITUE FOR BIOLOGY AND NUTRITION IBNA Balotesti - bucuresti - Romany
 • 1388
  .Determination of degradability of treated wheat bran and its protein functions ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی، سالن همایش های برج میلاد تهران.
 • 1388
  مطالعه الکتروفورزی تجزیه پذیری حقیقی سبوس گندم فرآیند شده با قارچ نئوروسپورا سیتوفیلا. پنجمین همایش علمب و پژوهشی دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی سراسر کشور. دانشگاه گیلان.
 • 1388
  بررسی تاثیر قارچ نئوروسپورا سیتوفیلا بر تجزیه پذیری پروتئین حقیقی سبوس گندم به روش SDS-PAGE. دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 • 1388
  مطالعه الکتروفورزی تجزیه پذیری پروتئین حقیقی سبوس گندم، فرآیند شده با قارچ نئوروسپورا سیتوفیلا. ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، سالن همایش های برج میلاد تهران.
 • 1388
  بررسی نیتروژن اوره شیر ( MUN ) به عنوان یک عامل مدیریتی در مزارع گاو شیری
 • 1387
  مطالعه الکتروفورزی تجزیه پذیری پروتئین حقیقی سبوس گندم، فرآیند شده با قارچ نئوروسپورا سیتوفیلاو تاثیر آن بر ترکیبات شیمیایی، کیفیت و کمیت پروتئین حقیقی سبوس گندم / سخنران
 • 1387
  مشکلات اجرایی توسعه فن آوری های جدید در بخش کشاورزی و راه های حل آن با تاکید بر بیوتکنولوژی. اولین همایش ملی فناوری های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
 • 1386
  بررسی و ارائه راهکارهای علمی و عملی در جهت اصلاح نژاد. دانشگاه آزاد اسلامی سوادکوه.

افتخارات

 • 1388
  رتبه 1 آزمون سراسری دکترای تخصصی رشته کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی.

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • دکترای تخصصی کشاورزی
  100% Complete
  عنوان مدرک: Ph. D

ابزار و نرم افزار

 • Curved line
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ChromasPro
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MEGA5
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • sequin
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: تافل دانشگاهی ( EPT )
دانش تخصصی
 • دکترای تخصصی کشاورزی
  100% Complete
  عنوان مدرک: Ph. D
https://.com