مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه ازاد اسلامی / معدل 16.29

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  نقشه برداری و تعیین اختلاف ارتفاع نقات و...
 • 1394
  دارای مقاله پژوهشی در مورد تاٍثیر خاکستر باگاس نیشکر در مقاومت فشاری بتن ،ثبت شده در سیولیکا
 • 1393
  بازدید سد خاکی میجران و اندازه گیری نقاط مهم دیواره از طریق دوربین
 • 1393
  بازدید و فعالیت مداوم در فرودگاه بین المللی رامسر در حوزه زیر سازی بیس و ساب بیس و ساب گرید باند و نحوه ساخت بتن و بتن ریزی و ازمایشات تست های مقاومت فشاری و کششی بتن باند
 • 1392
  مسئول ازمایشگاه بتن در دانشگاه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETABS
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com