مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1395
    کارشناسی مهندسی صنایع
    /دانشگاه کوثر بجنورد / معدل 17
https://.com