مختصری از من

به عنوان فردی که به کارهایی با تنوع بالا که امکان ارتقا در آنان نیز فراهم است تمام تلاش خود را برای انجام بهتر آن در زمینه دستیابی سازمان به اهداف آن خوام کرد و در زمینه مشتری مداری تمامی توان خود را برای اولویت قرار دادن مشتری به کار میبندم.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش بازاریابی بین الملل /دانشگاه موسسه عالی اموزش مدیریت و برنامه ریزی / معدل 16

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۳
  موسسه نوین پژوهان
  واحد پژوهشی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  پایان نامه تحصیلی دز زمینه ارزش مشتری و هویت مصرف کننده و ارتباط انها با وفاداری به برند

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • انجام کارهای پژوهشی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نرم افزار هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار آماری R
  80% Complete
  عنوان مدرک: spss

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com