مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد روانشناسی
  گرایش عمومی /دانشگاه غیر انتفاعی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  ترک اعتیاد
  روانشناس

دانش تخصصی

 • اعتیاد
  20% Complete
  عنوان مدرک: mmt
دانش تخصصی
 • اعتیاد
  20% Complete
  عنوان مدرک: mmt
https://.com