مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1391
  کارشناسی طراحی و چاپ پارچه
  گرایش طراحی پارچه و لباس /دانشگاه علم و فرهنگ / معدل 17.88

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com