مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1380 تا 1385
  کارشناسی مهندسی نساجی
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۵
  پوشاک مارلیک
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ طراح و بازاریاب
 • بهمن ۱۳۸۸ تا بهمن ۱۳۹۱
  شرکت ساختمانی
  بازاریابی و فروش/ پیمانکاری
 • خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰
  بازرگانی
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ مهندسی فروش

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • پوشاک
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس نساجی
 • موسیقی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کنسرواتوار تهران
 • تحلیل کسب و کار
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • google sketchup
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Reason 9.1
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • adobe audition
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • marvelos designer
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • پوشاک
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس نساجی
 • موسیقی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کنسرواتوار تهران
 • تحلیل کسب و کار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com