مختصری از من

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۴
    سرمایه گذاری هلال احمر
    مالی و حسابداری/ حسابرس داخلی
https://.com