مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1395
    کارشناسی ارشد کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه / معدل 17.69

سوابق آموزشی پژوهشی

  • 1394
    ارائه مقاله " پیاده سازی نرم افزاری پروتکل رمزنگاری کوانتومی BB84 به زبان سی شارپ بر روی TCP/IP " در دومین کنگره بین المللی فن آوری ، ارتباطات و دانش ارائه مقاله " پیاده سازی نرم افزاری پروتکل رمزنگاری کوانتومی E91 به زبان سی شارپ بر روی TCP/IP " در سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
https://.com