مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1379 تا 1381
  کارشناسی مامایی
  گرایش ناباروری /دانشگاه علوم پزشکی گیلان / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۴ تا هم اکنون
  مرکز ناباروی نوید و خاتم الانبیا
  پزشکی درمانی/پرستاری// کارشناس مامایی.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مامایی و ناباروری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مامایی و ناباروری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com