مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی مدیریت اجرایی
  گرایش مکانیک /دانشگاه پیام نور رشت / معدل 13.5

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  تدریس ریاضی
 • 1394
  دفتر فنی مهندسی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL 1 و ICDL 2

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com