مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  فوق دیپلم صنايع شيميايي
  گرایش شيمي /دانشگاه آزاد / معدل 15

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه ورزشي دارم در رشته هاي (فوتبال،واليبال،دو ميداني)
 • علاقه ورزشي در رشته هاي (فوتبال،واليبال،دوميداني)

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
https://.com