مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه غیرانتفاعی دانش گستر زند شیراز / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۶
  گالری گلسرخ و میرداماد (دکوراسیون) شیراز
  مالی و حسابداری/ منشی و صندوقدار و کمک حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نرم افزار سپیدار سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار سامان
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • اکسل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار سپیدار سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار سامان
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com