مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  مجموعه بازار مبل یافت اباد
  مالی و حسابداری/ مدیریت مالی
 • بهمن ۱۳۸۴ تا بهمن ۱۳۸۹
  اژانس هواپیمایی
  مالی و حسابداری/ مدیریت مالی
 • فروردین ۱۳۸۴ تا فروردین ۱۳۸۶
  شرکت پیمانکاری. مهندسی مشاور تیبا
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • فروردین ۱۳۸۲ تا فروردین ۱۳۸۳
  امداد خودرو ایران خودرو
  مالی و حسابداری/ مدیریت مالی
 • اسفند ۱۳۸۱ تا اسفند ۱۳۸۲
  شرکت سونی
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • اسفند ۱۳۷۸ تا اسفند ۱۳۸۱
  شرکت مهندسی مشاور نوین سازان
  مالی و حسابداری/ حسابدار

پروژه ها

 • 1380
  پروژه های عمرانی. پیمانکاری
  مدیریت مالی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • انواع نرم افزارهای مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری (Accounting)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com