مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش سخت افزار /دانشگاه دانشگاه تبریز / معدل 15.46

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • WordPress
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • جوملا (Joomla)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مفاهیم ارزیابی امنیتی و تست نفوذ (CEH)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی زبان C
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Cisco Packet Tracer
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • capture
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • WordPress
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • جوملا (Joomla)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مفاهیم ارزیابی امنیتی و تست نفوذ (CEH)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی زبان C
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com