مختصری از من

به عنوان شخصی که علاقمند به پشتیبانی سرور دارد،مشکلی با چندین ماه کاراموزی اومدن ندارم.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی تکنولوژی نرم افزار
  /دانشگاه ازاد اسلامی قزوین / معدل 15.11
 • 1390 تا 1392
  فوق دیپلم نرم افزار
  گرایش علمی کاربردی نرم افزار /دانشگاه سازمان سنجش اموزش کشور / معدل 14.92

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • LPIC-1
  100% Complete
  عنوان مدرک: Linux LPIC_1 Certification
 • LPIC-2
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Shell script programming
  60% Complete
  عنوان مدرک: Linux ShellScriptProgramming Certification
 • HTML,CSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار کدنویسی صفحات وب (PHP)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AJAX,Jquery
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CMS(wordpress,joomla)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Dreamweaver
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vmware workstation
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • visual paradigm
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • LPIC-1
  100% Complete
  عنوان مدرک: Linux LPIC_1 Certification
 • LPIC-2
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Shell script programming
  60% Complete
  عنوان مدرک: Linux ShellScriptProgramming Certification
 • HTML,CSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار کدنویسی صفحات وب (PHP)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AJAX,Jquery
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CMS(wordpress,joomla)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com