مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهدسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه دانشگاه آزاد مشهد / معدل 15
 • 1388 تا 1390
  کارشناسی مهندسی تکنولوژی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه دانشگاه دولتی زابل / معدل 17
 • 1385 تا 1387
  فوق دیپلم نقشه کشی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه محمد منتظری / معدل 17

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت مشاور و شهرساز بناوند شرق
  مهندسی عمران/ معماری/ طراح معمار
 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۴
  شرکت مشاور معماری فرادید
  مهندسی عمران/ معماری/ طراح معمار
 • تیر ۱۳۸۸ تا دی ۱۳۹۲
  شرکت مشاور و شهرساز آراد
  مهندسی عمران/ معماری/ طراح معمار
 • مهر ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۸۸
  شرکت مشاور معماری و شهرساز نقش آوگون
  مهندسی عمران/ معماری/ طراح معمار

پروژه ها

 • 1395
  ساختمان مسکونی فرهاد
  طراح معمار
 • 1395
  ساختمان مسکونی گویا
  طراح معمار
 • 1395
  ساختمان مسکونی راهنمایی
  طراح داخلی
 • 1395
  ساختمان تجاری بلوط
  طراح معمار
 • 1395
  شرکت در مسابقه هتل درویشی مشهد
  طراح
 • 1394
  ساختمان اداری پزشکان
  طراح معمار
 • 1394
  ساختمان مسکونی ملائکه
  طراح معمار
 • 1394
  ساختمان تجاری هاشمیه
  طراح معمار
 • 1394
  رستوران سنجاقک گلبهار
  طراح معمار
 • 1394
  شرکت در مسابقه ghazvin glass
  طراح
 • 1394
  شرکت در مسابقه میدان شهری ضلع قبله
  طراح
 • 1394
  شرکت در مسابقه ساختمان هوای پاک
  طراح
 • 1393
  ساختمان مسکونی کوهسنگی
  طراح معمار
 • 1393
  ساختمان مسکونی مطهری
  طراح معمار
 • 1393
  ساختمان مسکونی جلال ال احمد
  طراح معمار
 • 1393
  شرکت در مسابقه city star
  طراح

  توضیحات: کسب رتبه اول

 • 1392
  ساختمان مسکونی صداقت
  طراح معمار
 • 1392
  ساختمان مسکونی نظامی
  طراح معمار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • طراحی معماری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی داخلی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Autodesk 3ds Max
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vray 3ds max
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SketchUp
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk Revit Architecture
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی معماری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی داخلی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com