مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1388
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  موسسه حسابرسی ایران مشهود
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر

دانش تخصصی

 • طراحی کارت ویزیت
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی کارت ویزیت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com