مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری مالی /دانشگاه آزاد قزوین
 • 1390 تا 1392
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد قزوین

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  مهندسی و عمرانی شهر رضوان
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: حسابدار دفتر مرکزی شرکت مهندسی و عمرانی شهر رضوان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: گذراندن کلاس زبان در انجمن حسابداران خبره
دانش تخصصی
 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com