مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد کامپیوتر
  گرایش معماری سیستم های کامپیوتری /دانشگاه تبریز -دانشگاه ازاد اسلامی / معدل 15.2

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۴
  آوا فیلم
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مسئول سیستمهای کامپیوتری
 • شهریور ۱۳۸۹ تا بهمن ۱۳۹۲
  ژیران رایان غرب
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مسئول سیستمهای کامپیوتری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  ایجاد کلاسهای آموزش Microsoft Visual Basic در آموزشگاهای خصوصی به مدت 6 ماه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی کامپیوتر
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Visual Basic
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی کامپیوتر
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com