مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی دانشجوی رشته حقوق
  گرایش جزا و جرم شناسی /دانشگاه آزاد شهریار / معدل 17
 • 1374 تا 1379
  کارشناسی شیمی
  گرایش کاربردی /دانشگاه کاشان / معدل 14

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت ایرانخودرو
  مهندسی شیمی/ کارشناس

  توضیحات: لیدر پروژه کاهش ایرادات انتقالی سالنهای رنگ به تکمیلکاری(پروژه چابکسازی تکمیلکاریها)

 • آبان ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۴
  شرکت فولاد بهمن
  مهندسی شیمی/ مدیر کارخانه

  توضیحات: راه اندازی و لانچ خطوط تولید
  تهیه، تدوین و استقرار چارت سازمانی
  تهیه و تدوین دستورالعمل های کاری در بخشهای مختلف کارخانه
  اجرای سیستمهای کیفی در سالنهای تولیدی
  اجرای سیستمهای پوکایوکه در خطوط تولید

 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۳
  شرکت ایرانخودرو
  مهندسی شیمی/ کارشناس تولید

  توضیحات: پایلوتینگ ایرادات مختلف سالن رنگ

 • تیر ۱۳۸۶ تا اردیبهشت ۱۳۹۱
  شرکت ایرانخودرو
  مهندسی شیمی/ مسؤل تولید
 • آبان ۱۳۸۳ تا تیر ۱۳۸۶
  شرکت ایرانخودرو
  مهندسی شیمی/ کاشناس تولید واحد سیلر و پی وی سی

  توضیحات: لیدر پروژه 6سیگما و کاهش مصرف سیلر در خطوط رنگ1

 • بهمن ۱۳۸۰ تا آبان ۱۳۸۳
  شرکت ایرانخودرو
  مهندسی شیمی/ مسؤل شیفت

  توضیحات: لیدر پروژه حذف عملیات بتونه کاری از سالنهای رنگ

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1386
  تهیه جزوه آموزشی آشنایی با رنگهای تعمیراتی خودرویی
 • 1385
  تدریس دوره آشنایی با رنگهای تعمیراتی از سال85 تا 89 در سایتهای مختلف ایرانخودرو
 • 1383
  تهیه پکیج جامع آموزشی سطوح کارگری و سرپرستی
 • 1382
  تدریس دوره های فرمولاسیون رنگهای خودرویی و طرق پیشگیری و رفع ایرادات از سال 82 تا 91 در سایتهای مختلف ایرانخودرو
 • 1381
  تهیه جزوات آموزشی آشنایی با فرمولاسون رنگهای خودرویی و شیوه های پیشگیری و رفع ایرادات
 • 1381
  ترجمه فایلهای Troubleshooting سایتهای آموزشی PPGو Shervin williamsو Glazorit

پروژه ها

 • 1395
  کاهش ایرادات انتقالی سالنهای رنگ به سالنهای تکمیلکاری
  لیدر

  توضیحات: کاهش ایرادات انتقالی

 • 1393
  راه اندازی خطوط تولیدی کارخانه فولاد بهمن
  مدیر کارخانه
 • 1392
  بهبود ایزولاسیون مناطق ایزوله سالن رنگ1
  لیدر

  توضیحات: کاهش ایراد ذرات خارجی

 • 1384
  کاهش BOM سیلر در خطوط سیلرکاری رنگ1
  لیدر

  توضیحات: کاهش BOMسیلر به میزان 450 گرم

 • 1381
  حذف عملیات بتونه کاری از سالنهای رنگ
  لیدر

نقاط قوت رفتاری

 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برنامه ریزی استراتژیک
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت استرتژیک /موسسه ره آوران آفاق صنعت
 • اصول مدیریت
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت عمومی/سازمان مدیریت صنعتی
 • مدیریت استراتژی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت استراتژیک/موسسه ره آوران آفاق صنعت
 • اصول مدیریت
  100% Complete
  عنوان مدرک: رفتار سازمانی/سازمان مدیریت صنعتی
 • اصول مدیریت
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت تحول/موسسه ره آوران آفاق صنعت
 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مهارتهای ارتباطی/سازمان مدیریت صنعتی
 • مدیریت آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با فنون تدریس/مرکز آموزش ایرانخودرو
 • مدل تعالی سازمان (EFQM)
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدل تعالی سازمانی/مرکز آموزش ایرانخودرو
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک: ُISO9001/مرکز آموزش ایرانخودرو
 • اصول و فنون مدیریت و سرپرستی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت عمومی/سازمان مدیریت صنعتی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک: Microsoft Word/مرکز آموزش ایرانخودرو
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک: Microsoft Excel/مرکز آموزش ایرانخودرو
 • Microsoft Access
  100% Complete
  عنوان مدرک: Microsoft Access/فرودگاه مهرآباد
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک: Microsoft Power Point/مرکز آموزش ایرانخودرو
 • Minitab
  100% Complete
  عنوان مدرک: Minitab/مرکز آموزش ایرانخودرو
 • Microsoft Outlook
  100% Complete
  عنوان مدرک: Microsoft Outlook/مرکز آموزش ایرانخودرو

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: certificate
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه ریزی استراتژیک
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت استرتژیک /موسسه ره آوران آفاق صنعت
 • اصول مدیریت
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت عمومی/سازمان مدیریت صنعتی
 • مدیریت استراتژی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت استراتژیک/موسسه ره آوران آفاق صنعت
 • اصول مدیریت
  100% Complete
  عنوان مدرک: رفتار سازمانی/سازمان مدیریت صنعتی
 • اصول مدیریت
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت تحول/موسسه ره آوران آفاق صنعت
 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مهارتهای ارتباطی/سازمان مدیریت صنعتی
 • مدیریت آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با فنون تدریس/مرکز آموزش ایرانخودرو
 • مدل تعالی سازمان (EFQM)
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدل تعالی سازمانی/مرکز آموزش ایرانخودرو
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک: ُISO9001/مرکز آموزش ایرانخودرو
 • اصول و فنون مدیریت و سرپرستی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت عمومی/سازمان مدیریت صنعتی
https://.com