مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1380 تا 1385
  کارشناسی مدیریت
  گرایش دولتی /دانشگاه پیام نور / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۶ تا هم اکنون
  شرکت آوای دانش ریحان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مدیرعامل

پروژه ها

 • 1395
  مدیریت بزرگترین شرکت فناوری اطلاعات و خدمات انفورماتیک در شهرستان خمین از سال 1386 تاکنون
  مدیرعامل - مدیر اجرایی

افتخارات

 • 1395
  مدیریت بزرگترین شرکت فناوری اطلاعات و خدمات انفورماتیک در شهرستان خمین از سال 1386 تاکنون

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • حوزه مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات ، تجارت الکترونیک ، مهندسی کامپیوتر و ...

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • خود مدیریتی

دانش تخصصی

 • مدیریت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت سرمایه گذاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت بازاریابی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت تبلیغات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اینترنت
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مهندسی کامپیوتر- سخت افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اینترنت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم های رادیویی و وایرلس
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مکالمه انگلیسی
دانش تخصصی
 • مدیریت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت سرمایه گذاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت بازاریابی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت تبلیغات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اینترنت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com