مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد حقوق
  گرایش جزا و جرم شناسي /دانشگاه / معدل 19

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  سيهان سيال
  بازاریابی و فروش/ كارشناس نفت و پتروشيمي
 • آبان ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۵
  شركت كاله
  بازاریابی و فروش/ سرپرست فروش

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com