مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1393
  کارشناسی
  /دانشگاه / معدل 15.01

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۳
  مهندسی صنایع/

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com